Leveringsvoorwaarden
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de lichtzaak leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De lichtzaak behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Gegarandeerde prijs
De lichtzaak garandeert dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en vermeld op de aankoopnota niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de internetserver of door hackers, computervirussen etc. kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Verzendkosten of orderkosten
Voor het verzenden van pakketten en accessoires tot 10KG in Nederland wordt Eur. 5,95 per order gerekend. Voor pakketten tussen de 10KG en 30KG word Eur. 10,00 gerekend. Voor leveringen naar Belgie, Luxemburg en Duitsland rekenen wij Eur. 13,00 voor pakketten tussen de 0KG en 20KG.

Levertijd
Indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn wordt uw bestelling binnen 3 werkdagen verzonden. De werkdagen van onze verzendafdeling zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. De zendingen die op zaterdagen worden verpakt kunnen door ons niet eerder dan de volgende maandag aan de vervoerders worden aangeboden.
Indien de artikelen niet op voorraad zijn kan het ongeveer 2 weken duren.
Indien een product uitverkocht is en niet meer na te leveren is vervalt de koopovereenkomst. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Wanneer levertijden langer dan 14 dagen worden dan krijgt u tijdig bericht.
Indien u niet akkoord gaat met de eventuele langere levertijd kunt u de overeenkomst binnen vier dagen na vermelding via e-mail ontbinden en u ontvangt dan binnen vijf dagen uw aankoopbedrag terug.
Let op! Vul uw adresgegevens correct in.
Wanneer adresgegevens niet juist zijn en er om die reden niet bezorgd kan worden, is de lichtzaak niet aansprakelijk. Elke schade die ontstaat door een verkeerd afleveradres is voor rekening van de koper.

Retourneren
Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen 7 werkdagen, ingaande na ontvangst van de goederen.
Retourleveringen worden alleen geaccepteerd als u eerst contact met onze klantenservice heeft gehad.
Geef uw klant- en factuurnummer aan in uw e-mail of telefonische reactie.
Zend dan het pakket onbeschadigd en in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur aan:
De lichtzaak, Kerkbuurt 82, 3361 BK Sliedrecht.
Restitutie van het aankoopbedrag van het artikel, vindt plaats binnen maximaal 30 dagen wanneer het artikel door de lichtzaak in ongeschonden en originele verpakking ontvangen wordt.
Voor defecte artikelen zie de garantievoorwaarden.
Retourzendingen zonder kopie van factuur worden niet in behandeling genomen en dus niet gecrediteerd.
Het nummer van de rekening waar het bedrag op teruggestort moet worden, graag vermelden op de retour bon.
Ongefrankeerde retourzendingen worden door de lichtzaak niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de koper.
De verzendkosten bedragen € 6,75* voor een pakket tot 10 kilo. Voor een pakket zwaarder dan 10 kilo bedragen de verzendkosten € 12,95*.
Na ontvangst en controle krijgt u het aankoopbedrag van de lamp op uw rekening retour. Wanneer u heeft gekozen voor betaling met PayPal of achteraf betalen worden deze betalingskosten van het aankoopbedrag afgetrokken. Geef daarom bij het aanmelden van uw retourzending direct de gegevens door van de rekening waarop het bedrag moet worden teruggestort.

Herroepingsrecht
Speciaal opmaat gemaakte pakketten of speciale bestellingen kunnen niet retour worden genomen. Op alle standaard producten heeft u een herroepingsplicht van 14 dagen.
Wanneer u gebruik wenst te maken van dit recht dan kunt u het product persoonlijk retourneren bij onze afhaallocatie te Sliedrecht of u kunt het per pakketdienst aan ons retourneren.
De verzendkosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Reclamaties
Als het geleverde artikel onjuist is, of onjuist geleverd is, dient u per mail contact op te nemen met onze klantenservice voor het verkrijgen van een retournummer. Reclamaties moeten zo snel mogelijk plaatsvinden na de leveringsdatum. Geef uw klant- en factuurnummer en de reden van retourneren aan in uw mail of uw telefonische reactie.

Fakebestellingen
Wij werken samen met de politie en van alle fakebestellingen en elke poging tot oplichting wordt aangifte gedaan. de lichtzaak verstrekt alle informatie aan de politie die van belang kan zijn voor het onderzoek ten aanzien van een fakebestelling.

Afmetingen
De afmetingen genoemd bij onze artikelen zijn globale maten en kunnen enigszins afwijken.

Informatievoorziening
De tips en verdere informatie op onze site wordt met zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor e.v.t. fouten of onzorgvuldigheden in deze teksten.

Garantievoorwaarden
De lichtzaak garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel worden die door de lichtzaak binnen de garantieperiode kosteloos hersteld.
De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van de lichtzaak. De lichtzaak stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.
U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur.
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
– defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
– als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
– als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar gemaakt is,
– door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
– beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
– bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag etc.,
– blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
– indirecte kosten, veroorzaakt door het buitenbedrijf zijn van het defecte artikel, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Bereiding product.
De lichtzaak is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij het mislukken van een zelf te maken product uit het pakket. Wij doen ons uiterste best u te helpen door middel van de receptenkaarten uw product zo goed mogelijk te laten slagen.

Persoonlijke informatie die de lichtzaak verzameld
De lichtzaak verzamelt geen persoonlijke informatie zolang dit niet specifiek en bewust door de klant met goedkeuring is verstrekt. De enige informatie die verzameld wordt, is informatie die noodzakelijk is om order/bestelling uit te voeren en de faciliteiten die aangeboden worden op deze site uit te voeren.
Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang als dat noodzakelijk is en alleen gebruikt voor het doel waarvoor het verzameld is. Alle betalingsgegevens worden verwijderd van onze server zo snel als mogelijk nadat de order/bestelling is uitgevoerd, dit als een extra veiligheidsmaatstaf.
Persoonlijke informatie wordt aan onze distribuanten en banken verstrekt met als doel het verzamelen van betalingen en het verzenden van order/bestelling. De overdracht van persoonlijke informatie is altijd voorzien van encryptiesoftware technologieën (SSL) om de veiligheid te waarborgen.
Persoonlijke informatie van welk type dan ook wordt nooit overgedragen aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Geldend Recht
Bezwaren tegen deze voorwaarden worden behandeld in overeenstemming met de Nederlandse Wet.
Ons beleid t.a.v. uw persoonlijke gegevens
We volgen de Nederlandse wetgeving betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens. Deze strikte wetgeving beschrijft hoe persoonlijke gegevens beschermd worden wanneer deze door bedrijven worden opgeslagen in hun database.
Volgens deze wetgeving moeten we uw toestemming krijgen dat we uw gegevens mogen gebruiken en opslaan in onze database. Zodra u een aankoop doet bij de Lichtzaak geeft u ons hier toestemming voor. Alle persoonlijke gegevens die u bij ons achterlaat of die we verkrijgen door een verkoopovereenkomst worden door de lichtzaak bewaard en de lichtzaak mag in deze functie geen informatie doorgeven aan een derde partij.
De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt met het doel dat wij aan onze verplichtingen ten opzichte van u kunnen voldoen bij een verkoopovereenkomst én in communicatie tussen de lichtzaak en de klant.

Download als PDF